مقالات و نشريات

نشريات علمي خبري تحليلي
 • عليرضا احمدي، بررسی مزایا و چالشهای مختلف در استفاده از نرم افزارهای متن باز، نشریه مشتری مداری، شركت سايپايدك، 1386

 • حسن مختاري، فرنازاميني، محمد ساساني، شهروز اميني، عليرضا احمدي، نيما ستارارجمندي، سامان مهداوي و سيامك مهداوي، استفاده، نگهداري عمومي، الزامات ايمني و شرايط خرابي چرخ و رينگ خودرو، استاندارد ملي، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 1387

 • علیرضا احمدی، ماهنامه علمی، خبری، تحلیلی صنایع هوافضا، "پایش وضعیت و سلامت سازه های هوافضایی"، شماره 101، مهرماه 1393

 • علیرضا احمدی، "کاربرد حسگرهای فیبرنوری در پایش سلامت و عیب یابی سازه های هوافضایی، ماهنامه علمی، خبری و تحلیل صنایع هوافضا، شماره 112، آذرماه 1394

 • علیرضا احمدی، "تامین ایمنی سازه های هوافضایی، پیدایش و توسعه فناوریهای نوین"، ماهنامه علمی، خبری و تحلیلی صنایع هوافضا، شماره115، اسفند 1394

 • علیرضااحمدی، "کاربرد امواج فراصوت هدایت شده، رهیافتی نوین برای شناسایی عیوب و آسیبها در سازه های کامپوزیتی هوافضایی"، ماهنامه علمی، خبری و تحلیلی صنایع هوافضا، شماره 120، مهر ماه 1395

 • علیرضا احمدی، "طراحي الگوريتم هوش مصنوعی باهدف شناسایی و طبقه بندی عیوب در سازه¬های نوين هوافضایی"، ماهنامه علمی، خبری و تحلیلی صنایع هوافضا، شماره 122، دی ماه 1395
ژورنالهاي علمي
 • محمد ریاحی و علیرضا احمدی محمدریاحی، علیرضا احمدی،"استفاده از تبدیل موجک در فرآیند پایش سلامت سازه های ورقی کامپوزیتی توسط امواج فراصوت هدایت شده"، مجله مهندسی مکانیک، دی ماه 1395
 • محمد ریاحی و علیرضا احمدی بررسی تجربی رفتار انتشاری امواج فراصوت هدایت‌شده به منظور ارزیابی غیرمخرب ورق‌های چندلایه کامپوزیتی مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
 • محمد ریاحی و علیرضا احمدی تشخیص خرابی در ورقهای چند لایه کامپوزیتی با استفاده از روشهای پردازش سیگنال امواج لمب مجله صوت و ارتعاش، دوره 6 شماره 11،‌بهار و تابستان 96
 • محمد ریاحی و علیرضا احمدی کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در شناسایی و طبقه بندی عیوب سازه های ورقی کامپوزیتی با استفاده از امواج فراصوت هدایت شده مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت فروردین 97
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی
 • محمدریاحی و علیرضا احمدی، "پایش سلامت سازه ای رهیافتی نوین در بهبود روشهای نگهداری از سازه های هوایی و کاهش هزینه های مرتبط"، دهمین کنفرانس ملی تعمیرات و نگهداری، تهران، 1394

 • محمدریاحی و علیرضا احمدی، "مبانی و کاربرد فناوری ان.دی.ئی.سی.اس. با چشم انداز تحقیقات در حوزه نگهداری و پایش سلامت سازه های هوافضایی"، دهمین کنفرانس ملی تعمیرات و نگهداری، تهران، 1394

 • محمدریاحی و علیرضا احمدی، "بررسی و تحلیل روشهای کاربردی مبتنی بر فناوری پایش سلامت سازه ای در حوزه نگهداری از سازه های هوایی"، دهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، 1394

 • علیرضا احمدی، "معرفی و تحلیل روشهای جایگزین آزمونهای غیرمخرب معمول در حوزه تشخیص عیوب سازه های هوافضایی"، سومین کنفرانس ملی مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دانشگاه جامع علمی و کاربردی، تهران 1394

 • Mohammad Riahi, Alireza Ahmadi, "Introduction of applied procedure in damage detection at the airliners by the utilization of Lamb waves", 3rd Iranian International NDT conference, Olympic Hotel, Iran, Tehran, Feb.21-22, 2016

 • Mohammad Riahi, Alireza Ahmadi, "Introduction and comparative of Non-Destructive tests for defect detection in composite aerospace structures", 3rd Iranian International NDT conference, Olympic Hotel, Iran, Tehran, Feb.21-22, 2016

 • Mohammad Riahi, Alireza Ahmadi, "Comparison and analysis of two modern methods in the structural health monitoring techniques in aerospace", SPIE Conference, Proc. SPIE 9804, Nondestructive Characterization and Monitoring of Advanced Materials, Aerospace, and Civil Infrastructure, 98041Y, Las Vegas, U.S.A, April 2016

 • محمدریاحی و علیرضا احمدی، "شبیه سازی و تحلیل نتایج تغییر در عوامل موثر بر عملیات حرارتی فولاد سی.کی60"، کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه تهران، تهران، فروردین 1395

 • محمد ریاحی، علیرضااحمدی، "مروری بر پیشرفتهای علمی و صنعتی در روشهای ارزیابی غیرمخرب سلامت بدنه هواپیما"، کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه تهران، تهران، فروردین 1395

 • محمدریاحی و علیرضا احمدی، "پايش سلامت ورقهای كامپوزيتي از نوع پليمر تقويت شده با الياف كربن مبتني بر امواج فراصوت هدايت شده بر پایه آنالیز موجک"، یازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، 1395
 • Mohammad Riahi, Alireza Ahmadi, "Using lamb waves for health monitoring of composite plate-like structures based on wavelet transform", 5th International Conference on Composite characterization, Fabrication and application (CCFA), Tehran, Iran, 2016

 • محمدریاحی و علیرضا احمدی، "کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در شناسایی و طبقه بندی عیوب سازه های ورقی کامپوزیتی با استفاده از امواج فراصوت هدایت شده"، کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، دانشگاه تهران، تهران، 1395
  برگزیده به عنوان مقاله برتر کنفرانس
 • Mohammad Riahi, Alireza Ahmadi, "Designing Damage Index for the health monitoring of composite plates by utilizing ultrasonic guided waves via piezoelecrtics", 4th international NDT conference, Olympic Hotel, Tehran-Iran, Feb. 2017
 • Mohammad Riahi, Alireza Ahmadi, "Structural health monitoring of composite plate-like structures based on wavelet transform and artificial neural networks", 4th international NDT conference, Olympic Hotel, Tehran-Iran, Feb. 2017
  Selected as one of the five best papers
  برگزیده به عنوان یکی از 5 مقاله برتر کنفرانس
 
Copyright © 2002-2017 ::: Alireza Ahmadi ::: Personal web site - All Rights Reserved.